– Helt uproblematisk med koranlesing i kirken

Foto: Arkiv.
Foto: Kristian Fabrizio Mendoza
Imam Senaid Kobilica (bildet) mener både kirker og moskeér bør kunne sitere andre religiøse tekster enn sine egne i sine hellige hus.

Bispemøtet, som holdes denne uken, skal blant annet diskutere kirkens møte med andre religioner. Et av temaene som har vekket mest debatt, er om Koranen skal kunne brukes i forbindelse med gudstjenester, vigsler eller begravelser.

– Etter min mening er det klart, det er at du ikke kan fremsi en korantekst som en kultisk handling, altså som en bønn eller lovprisning av Allah (…) Det kan imidlertid være greit å lese en tekst fra Koranen, dersom den leses på en nøktern måte og det kommenteres av presten i ettertid, uttalte Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug til VG søndag. 

Han trekker frem at problemstillingen blir mer og mer aktuell, og at den kan gjelde både for vigsler der to familier av ulik tro møtes, i begravelser og i forbindelse med skolegudstjenester.

– Uproblematisk å sitere 
Imam Senaid Kobilica og sogneprest Anne Marit Tronvik samarbeidet i 2011 om begravelsen til Utøya-offeret Bano Rashid, etter ønske fra familien. Kobilica, som er sjefsimam i det Islamske Fellesskap Bosnia Herzegovina i Norge og tidligere leder i Islamsk Råd i Norge, ser heller ikke noe problem ved at Koranen kan leses i kirken.

– Hvorfor skal man ikke det? Prinsipielt ser jeg ikke noe problem i at en prest siterer Koranen i kontekst av for eksempel dialog og samarbeid. Dersom det passer i konteksten, og for eksempel omhandler fred og kjærlighet, noe begge religioner har til felles, så mener jeg det er helt uproblematisk, sier Kobilica.

– Jeg ser heller ikke noe problem ved at en imam kan sitere Bibelen i en moské. Det er jo bare en fordel dersom man kan forstå religionen sin enda bedre, med hjelp av andre religiøse tekster. Det er helt akseptert at man bruker forskjellige tekster, legger han til