Flyktninger kan få tuberkulose-undersøkelse raskere etter nytt lovforslag

Flyktninger og asylsøkere skal bli undersøkt «så snart som mulig» for tuberkulose etter innreise.
Foto: Wikimedia Commons
Helse- og omsorgsdepartementet vil endre tuberkuloseforskriften slik at flyktninger og asylsøkere blir undersøkt «så snart som mulig» etter innreise.
33Shares

Bakgrunnen for forslaget er det store antallet ukrainere som har ankommet Norge etter Russland invaderte Ukraina 24. februar, skriver regjeringen på sine nettsider.

Departementet mener det haster å endre tuberkuloseforskriften og foreslår en midlertidig endring av dagens lovverk , som sier at flyktninger og asylsøkere skal undersøkes innen fjorten dager etter innreise.

Den midlertidige endringen skal gjelde til 1. oktober 2022.

Ukraina har i mange år slitt med høy forekomst av tuberkulose. Landet registrerte før krigen rundt 30.000 nye tilfeller i året og hadde også en av verdens høyeste forekomster av medikamentresistent tuberkulose.