Regjeringen setter av fem milliarder til å skaffe flere mottaksplasser for ukrainske flyktninger

Nå er det viktig at ukrainerne som kommer til Norge registrerer seg, hevder justisministeren Emilie Enger Mehl.
Det er besluttet i statsråd at regjeringens utgifter kan økes med inntil fem milliarder kroner til å anskaffe flere mottaksplasser for ukrainske flyktninger.

Neste fredag vil Finansdepartementet fremme en felles budsjettproposisjon for Stortinget med forslag til bevilgninger som gjør det mulig å ta imot så mange flyktninger på kort tid.

– I dag er det i Kongen i statsråd besluttet at utgiftene kan økes med inntil fem milliarder kroner til å anskaffe flere mottaksplasser. Det skal sikre at vi har beredskap for den voksende flyktningkrisen. Nå er det viktig at ukrainerne som kommer til Norge registrerer seg. Dette er nødvendig for å få tilgang til arbeidsmarkedet, skolegang for barn, d-nummer og tilgang til offentlige tjenester, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Norske kommuner er anmodet om å ta imot 35.000 flyktninger i 2022, det er sju ganger flere enn antallet som blir bosatt i norske kommuner i et normalår.

– Norge har gitt midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainske flyktninger. Det betyr at de skal reise hjem til sitt eget land når det blir mulig, men de skal ha det trygt og bli inkludert i vårt fellesskap mens de er her, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).