Foto: Pixabay
Nye tall fra Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen) viser at dobbelt så mange personer ba om hjelp i 2021 som i 2020.

Vold- og overgrepslinjen hjelper damer og menn som har det vanskelig hjemme. Personer som blir slått, truet eller snakket stygt til kan ringe eller skrive til VO-linjen.

I 2020 ringte og skrev 1431 personer til VO-linjen. I 2021 var det 2925 personer som ringte eller skrev til VO-linjen. Det er en økning på 104 prosent.


Julie Haatuft, prosjektleder Vold- og overgrepslinjen, Krisesentersekretariatet

Julie Haatuft, prosjektleder i VO-linjen, sier det er en drastisk, men ikke overraskende økning. Under pandemien var nesten alle hjemme. Mange hadde det vanskelig.

– Mange har lenge levd isolert i eget hjem, og for noen er hjemmet et utrygt og farlig sted å være. Vår store bekymring var at isolering og omfattende usikkerheter ville lede til en økning av vold i nære relasjoner. Vi kan ikke si at følgene av pandemien alene er årsaken til økningen, likevel peker studier fra både Norge og utlandet på lignende tendenser.

Desember måned var vanskelig for veldig mange. I desember ringte eller skrev 416 personer VO-linjen. Året før var det 124 personer som ringte eller skrev til VO-linjen. Det betyr en økning 235 prosent.

– Det er vondt å se disse tallene, for det er mennesker bak hvert eneste tall, sier Haatuft.

Hvor er hjelpen?

Mange vet ikke hvor de skal få hjelp. VO-linjen har gjort en undersøkelse. Den viser at 38 prosent ikke vet hvem de skal snakke med når de ikke har det bra hjemme. Dette er for mange. Derfor er det bra å se at flere ringer og skriver til VO-linjen for å få hjelp.

25 prosent av alle som ringte og skrev til VO-linjen ba om hjelp for første gang. Det synes Haatuft er bra fordi det betyr at flere vet hvor de skal få hjelp.

 Flere lever med vold hjemme som ikke stopper

Fra 2021 til nå i 2022 har VO-linjen registrert at flere personer lever med vold hjemme som ikke stopper.

– For disse personene er ulike former for vold en del av hverdagen. Da er vår viktigste oppgave å bidra med støtte og handlingsalternativer, spesielt med fokus på å kontakte nærmeste krisesenter, sier Haatuft.

Vil ha mer hjelp fra myndigheten

Vi vet at vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem, også i Norge. Vold- og overgrepsutsatte er veldig sårbare etter pandemien. Flere organisasjoner og grupper som hjelper personer som opplever vold, forteller det samme. Flere personer ringer eller skriver for å få hjelp.

– Hvor mange flere henvendelser og undersøkelser må til for at vold i nære relasjoner blir prioritert på dagsordenen? Spør Haatuft.

Trenger du hjelp?

Eller vet du om personer som trenger hjelp? Kjenner du noen som blir slått, truet eller snakket stygt til hjemme?

Hvor kan du få hjelp? Hvem kan hjelpe deg? Trykk på lenkene for mer informasjon. 

ORDLISTE

drastisk: sterk, store, virkningsfull

omfattende: betydelig, mye

følge av: bli resultatet av, forårsakes av

vold i nære relasjoner: vold, snakke stygt, slå, bite, klore, være slem mot de i familien eller med kjæresten/partneren