NIMS årsmelding foreslår økt minoritetsvern

Styreleder Marit Berger Røsland og direktør Adele Matheson Mestad overleverer årsmeldingen til første visepresident Svein Harberg.
Foto: nhri.no
I dag overleverte styreleder i NIM, Norges institusjon for menneskerettigheter, Marit Berger Røsland og direktør i NIM, Adele Matheson Mestad, årsmeldingen for 2021 til første visepresident Svein Harberg.

– Formålet med årsmeldingen er å gi stortingsrepresentantene en god oversikt over utviklingen av menneskerettighetene i Norge. Den peker på områder hvor vi mener det er utfordringer som NIM mener Stortinget bør være særlig oppmerksom på, sier NIMs styreleder Marit Berger Røsland.

NIMs direktør, Adele Matheson Mestad sier pandemien har minnet folk på betydningen menneskerettigheter som vi ofte tar for gitt, som retten til privat- og familieliv.

– En primærfunksjon for menneskerettighetene er minoritetsvern og ivareta utsatte grupper. Også her har pandemien gjennomgående illustrert hvordan mange av disse blir mer utsatte i kriser, og at konsekvensene av pandemitiltakene, særlig for barn og unge, har vært store.

– Gi økt minoritetsvern

Videre sier NIMs direktør:

– Menneskerettighetene må ikke bare beskytte minoriteter, de må også gi et vern for dem som ikke i tilstrekkelig grad er representert demokratisk i dag.

I årets årsmelding fremmer NIM fem anbefalinger til Stortinget. Anbefalingen omhandler:

  • soningsdyktighet, isolasjon og tvangsbruk i fengsel
  • klima og menneskerettigheter
  • enslige mindreårige asylsøkeres omsorgstilbud
  • urfolks vern mot naturinngrep
  • menneskerettigheter og ny teknologi