24 prosent av sexdømte har utenlandsk bakgrunn

Foto: Illustrasjon.
Foto: Liv Santos Holm
399 personer ble dømt for seksualforbrytelser i Norge i 2015, viser TV2s gigantkartlegging.
0Shares

TV2-journalistene Kadafi Zaman, Ane Rostad Stokholm, Jonas Fabritius Christoffersen, Ola Haram , Finn Erik Robstad og Alexander Klanderud har stått for det enorme journalistiske gravarbeidet. I måneder har de gravd i og funnet ut relevant informasjon om seksualforbrytelser i Norge. 

Opplysningene er systematisert etter blant annet alder, statsborgerskap, landbakgrunn, relasjon og lovbrudd. Av de 399 domfelte, er det 117 personer som er dømt for overgrep mot barn under 16 år. 94 personer er dømt for voldtekt. 

98 av 399 domfelte
Gigantkartleggingen fra TV2 tar for seg landbakgrunn uansett om den dømte har lovlig eller ulovlig opphold i Norge, eller har norsk pass eller ei. Utrop har sett på den samlede statistikken, som blant annet viser antall dømte med annen bakgrunn enn etnisk norsk, fordelt slik på de ulike aldersgruppene.

– Seks dømte i aldersgruppen 0-20 år.
– 27 dømte i aldersgruppen 20-29.
– 29 dømte i aldersgruppen 30-39.
– 25 dømte i aldersgruppen 40-49.
– Fem dømte i aldersgruppen 50-59.
– Tre dømte i aldersgruppen 60-69.
– Tre dømte i alderen 70-79.

Tilsammen gir dette 98 av 399 domfelte, noe som utgjør 24,6 prosent av alle domfelte.

Flest med irakisk bakgrunn
Samlet oversikt basert på landbakgrunn:

Afghanistan (4)
Algerie (1)
Etiopia (1)
Tanzania (1)
Uoppgitt arabisk land (2)
Colombia (2, samme person i to ulike domfellelser)
Romania (7)
Jordan (1)
Thailand (3)
Serbia (1)
Irak (10)
Tyrkia (3)
Myanmar/Burma (1)
Kongo (2)
Bhutan (1)
Pakistan (7)
Brasil (1)
Somalia (8)
Kamerun (1)
Vietnam (2)
Libya (1)
Eritrea (5)
Mexico (1)
Polen (1)
Island (1)
Jamaica (1)
Rwanda (2)
Liberia (1)
USA (1)
Marokko (1)
Vietnam (1)
Russland (1)
Hviterussland (1)
Syria (1)
India (1)
Tidligere Jugoslavia (1)
Hellas (2)
Makedonia (1)
Nigeria (1)
Peru (2)
Uoppgitt asiatisk land (1)
Iran (2)
Nepal (1)
Sri Lanka (1)
Tsjetsjenia (1)
Tyskland (2)
Irland (1)
Portugal (1) 

Klikk her for å lese hele TV2s oversikt.