Et mentorprogram til gjensidig nytte

Virkes (tidligere HSH) mentorprogram med unge flekulturelle kvinner begynner å få frem resultater.

Hovedorganisasjonen Virke har tatt grep for å styrke mangfoldet i norsk bedrifter. I mai i fjor lanserte organisasjonen mentorprogrammet VS Humentor i samarbeid med Seema, som arbeider for å få flere kvinner med flerkulturell bakgrunn inn i leder- og mellomlederposisjoner, melder fagbladet velferd.no.

Målgruppen for mentorprogrammet, menteene, er høyt utdannede kvinner med flerkulturell bakgrunn som står i begynnelsen av sin karriere. Mentorene er ledere på høyt nivå, som har lang erfaring fra næringslivet.

Hjelper til fest jobb
En av menteene i programmet er 26 år gamle Seyran Khalili. Hun er pedagog og har pedagogikkutdanning med fordypning i psykologi fra Universitetet i Oslo. I dag jobber hun som konsulent ved NORMENT K.G. Jebsen senter for psykoseforskning, et senter for fremragende forskning på mentale lidelser.

– Jeg har alltid vært engasjert i frivillig arbeid, og har jobbet som praktikant i Amnesty og hatt flere engasjementer. Men det tok tid før jeg fikk fast jobb etter studiene. Det har ikke vært helt lett, sier Khalili til velferd.no.

Gjensidighet og god kjemi
Seyran Khalilis mentor er Morten Vabe. Han er contract manager i konsulentselskapet Accenture, som er en av Seemas samarbeidspartnere.

Velferd møter Seyran Khalili og Morten Vabe i lokalene til Accenture på Fornebu utenfor Oslo. Det hersker ingen tvil om at kjemien mellom de to er god.

– Jeg ble bedt om å holde et kurs for Seema og ble veldig positivt overrasket over «driven» blant deltakerne. Det ga meg masse energi. Etterpå ble jeg spurt om å være med i mentorprogrammet. Jeg synes dette er et viktig arbeid og er glad for å kunne være med, sier han til velferd.no.

Og legger til at Khalili har bidratt mer enn hun tror.

– Du har gitt meg andre perspektiver enn det jeg får gjennom kolleger og venner, sier Vabe.