Flyktninger fra Ukraina med kollektiv beskyttelse får elektronisk ID

Flyktninger fra Ukraina bør få tilgang til digitale tjenester, sier kommunalminister Bjørn Arild Gram.
Foto: Inga Frøseth Rossing
Regjeringen innfører eID for flyktninger fra Ukraina med kollektiv beskyttelse, slik at de raskt kan få tilgang til digitale tjenester.

– Det er viktig for å få enkel tilgang til tjenester fra for eksempel Nav, Lånekassen eller Helse-Norge, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding fredag.

Regjeringen foreslår at Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) får en tilleggsbevilgning på 26 millioner kroner til prosjektet.

For å få utstedt en godkjent eID er det strenge krav til identifikasjon, og det vil også gjelde for flyktninger fra Ukraina. Den enkelte må møte opp fysisk på et ankomstsenter og vise pass, heter det i pressemeldingen.

– De aller fleste som nå kommer til Norge fra Ukraina, har mobiltelefon. Voksne personer som kan bekrefte sin identitet ved å vise pass, kan da få utstedt en eID og dermed få tilgang til tjenester på nett. Det vil være en stor fordel både for flyktningene og for forvaltningen, for eksempel når det skal sendes ut brev om bosetting i Norge, sier direktør Steffen Sutorius i Digdir.

Bruk av eID-løsningen forutsetter at man faller inn under ordningen med kollektiv beskyttelse og får et såkalt D-nummer (midlertidig ID) ved registrering. Det vurderes nå hvordan flyktninger fra Ukraina som allerede har registrert seg, skal få tilgang til samme eID, skriver regjeringen.