Høyre vil ha raskere hjelp til ukrainske flyktninger

Høyre etterlyser et eget hurtigspor med språkopplæring for flyktninger med kollektiv beskyttelse.
Foto: Marília Castelli / Unsplash
Språkopplæring og introduksjonsprogram bør innrettes for å få ukrainske flyktninger raskere hjelp, mener Høyre.

Høyre har tidligere etterlyst et eget hurtigspor for flyktninger med kollektiv beskyttelse, framfor at de skal ta del i et ordinært introduksjonsprogram. Partiets landsmøte vedtok en uttalelse om dette.

Flyktningene bør få mulighet til norskopplæring, for eksempel digitalt eller på kveldstid, mener Høyre, som også går inn for:

* Rask kartlegging av flyktningenes kompetanse og av arbeidsmarkedet i kommunene for å sikre god bosetting.

* Det bør legges til rette for korte bransjekurs i samarbeid med næringslivet, og for at kompetanse fra hjemlandet kan gjøres relevant ved å gi tilbud om korte kurs.