Regjeringen vil gi 50 millioner til frivillig arbeid for flyktninger

Det har vært et stort frivillig engasjement for å hjelpe de som er rammet av krigen i Ukraina
Foto: Hedvig Kolboholen/Frivillighet Norge
Frivillighet Norge er glade for at regjeringen anerkjenner og støtter den viktige rollen sivilsamfunnet har når en krise rammer.

Regjeringen støtter frivillige organisasjoners arbeid innsats i tilknytning til krigen i Ukraina med 50 mill. kr i sitt forslag til endringer i statsbudsjettet.

– Vi skal invitere de som kommer, inn i våre fellesskap. Barn skal få spille fotball og trompet sammen med de andre i nærmiljøet, og da er det riktig at ressursene brukes på å styrke de aktivitetene vi allerede har rundt om i lokalsamfunnene, sier Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

Regjeringen foreslår midler til frivillige organisasjoners arbeid i mottak og det særskilte arbeidet som gjøres for flyktninger og innvandrere. Samtidig settes det av penger til frivillige organisasjoner som ikke mottar midler til konkrete tiltak.

Viktig beredskap i krisetid

Frivillighet Norge mener det er positivt at regjeringen støtter det eksisterende arbeidet fremfor å forvente nye tiltak.

– Frivilligheten er en viktig del av beredskapen i krisetid, ikke bare med direkte nødhjelp men og ved å inkludere nye naboer i alle de aktivitetene og fellesskapene som lag og foreninger skaper i norske lokalsamfunn. De er viktige når vi skal ta imot folk på flukt, sier Slotterøy Johnsen.