Lærer erstatningsdømt etter Breivik-kommentar

Elev saksøkte lærer på Romerike for ærekrenkelse etter anklager om rasisme. Nå får eleven 200.000 i oppreisning.
Foto: Illustrasjonsfoto
En lærer i Romerike er dømt til å betale 200.000 kroner til elev etter Breivik-kommentar.

Etter tingrettens syn skal læreren personlig betale oppreisning fordi de andre elevene oppfattet at hun anklaget en elev for rasisme, og trakk parallell til Anders Behring Breivik, ifølge rett24.no.

Utgangspunktet er en konflikt som oppsto på en ungdomsskole på Romerike i 2017.

Eleven har på grunnlag av hendelsen saksøkt læreren og skolen med krav om oppreisning for ærekrenkelser etter skadeserstatningsloven § 3-6a, og får altså medhold i dette.

Tingretten skriver blant annet:

«Uttalelsene var utvilsomt egnet til å krenke (elevens) ærefølelse og omdømme. Det er ikke mulig å rekonstruere eksakt hvordan ordene falt, men retten har funnet det bevist at hun er oppfattet som angitt. Retten finner det ikke tvilsomt at (læreren) opptrådte uaktsomt.»

Høyeste oppreisningbeløp i en ærekrenkelsessak

Elevens prosessfullmektig i saken, Per Danielsen, mener dette er det høyeste oppreisningsbeløpet for ærekrenkelser som er tilkjent mellom privatpersoner i Norge.

– Tingretten har foretatt en beundringsverdig grundig bevismessig gjennomgang i saken, selv om injuriene er flere år gamle og kun uttalt muntlig, sier han til rett24.no.

Lærerens prosessfullmektig var advokat Åge Walle fra Advokatfirmaet Rogstad.

– Vi er selvfølgelig uenig i resultatet, men vi har ikke rukket å sette oss ordentlig inn i avgjørelsen. Vi mener dommen er feil, og vil vurdere om avgjørelsen skal ankes, sier Walle til rett24.no.