90 prosent av afghanske flyktninger i jobb etter fire år

Den store økningen i ledighetstallet skyldes at mange øst-europeere jobber i konjunkturutsatte yrker som bygg og anlegg.
Foto: Wikimedia Commons
Ferske tall fra SSB viser at 90 prosent enslige mindreårige fra Afghanistan som ble bosatt i 2009 eller 2010 er nå ute i jobb eller skole.
0Shares

Blant de ulike gruppene som av enslige mindreårige som ble bosatt i Norge i årene 2009 og 2010, er det de afghanske guttene som gjør det best i når det kommer til sysselsetting.

– Tre år etter bosetting har de enslige mindreårige flyktningene fra Afghanistan en større andel aktive enn de enslige mindreårige med annen landbakgrunn bosatt samme år, og forskjellen mellom disse gruppene fortsetter å øke, står det på SSB sine hjemmesider. 

 
Foto : Statistisk sentralbyrå

Tre av fire enslige mindreårige i jobb eller skole
SSB viser også at andelen av enslige mindreårige som er i arbeid eller skole ligger ikke langt fra den øvrige, jevnaldrende befolkningen.

– 77 prosent av de enslige mindreårige flyktningene mellom 18 og 29 år var enten sysselsatt og/eller i utdanning eller i introduksjonsprogram (videre kalt aktive) per 4. kvartal 2014. Andelen er på samme nivå som i 2013 og litt større enn i 2011 (Wiggen, 2014, 2016), men noe mindre enn for den jevnaldrende befolkningen (86 prosent).

Menn i større grad sysselsatt
Statistikken kan også fortelle oss noe om kjnnsfordelingen blant de sysselsatte.

– 78 prosent av de mannlige enslige mindreårige flyktningene mellom 18 og 29 år aktive og 70 prosent av kvinnene. Mennene har også en større andel sysselsatte, mens andelen under utdanning er større blant kvinnene. Kjønnsfordelingen for andelen aktive i den jevnaldrende befolkningen er jevnere, og forskjellen mellom menn og kvinner er minimal. Mennene har en litt større andel sysselsatte, mens kvinnene har noen flere under utdanning, ifølge SSB.