Hjem Nyheter Nytt Forlenger grensekontrollen

Forlenger grensekontrollen

Kan bli vanskeligere for enkelte å få norsk pass i årene som kommer, hvis regjeringens forslag om endring av statsborgerloven vedtas.

Forlengelsen innebærer at det blir gjennomført personkontroll på alle fergeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland frem til og med 13. april 2016.

Etter at Norge innførte personkontroll på alle fergeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland i november 2015 har antallet asylsøkere gått betydelig ned. Samtidig er det også uregistrerte utlendinger i Schengen-området med et ønske om å forflytte seg til et annet land. Norge har derfor fremdeles behov for å ha kontroll på egen sjøgrense.

 
Foto : Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

– Kontrolltiltaket har god preventiv effekt, og det er ikke rapport om at kontrollen har ført til betydelig ulempe for ordinære reisende, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, ifølge regjeringen.no.

Følger opp Sp-forslag
For knapt noen dager siden fremmet Senterpartiet i et representantforslag fra Liv Signe Navarsete, Per Olaf Lundteigen og Jenny Klinge at Norge sier opp deler av Schengen-avtalen og gjeninnfører grensekontroll.

– Senterpartiet har lenge pekt på at yttergrensekontrollen i store deler av Schengen er for svak og at forutsetningen for indre reisefrihet således ikke er til stede. Målet med å innføre grensekontroll igjen er hensynet til rikets sikkerhet, å forebygge grenseoverskridende kriminalitet og å få bedre kontroll med hvem som kommer til og hvem som oppholder seg i Norge, framholdt de i forslaget, skriver ABCNyheter.