Samarbeidsgruppe for flyktninger i full gang

En knippe av representantene for samarbeidsgruppen "Sammen for byen vår": Nargis (Kvinner i fokus, KIF), Rowena (Oslo kommune, EMI), Dalia (Eras-nettverket + Sør), Miguel (Eras-nettverket + Dominikanske Kultursenter), Baba (Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo, RIO), Margrethe (Oslo kommune, EMI) og Jorge (Innvandrernes Landsorganisasjon INLO). Radio Latin-Amerika er også medvirkende.
Foto: Hans Dahle
En samarbeidsgruppen som skal støtte flyktninger i Oslo på tvers av organisasjoner tar form.
Hans Dahle, redaktør i Radio Latin-Amerika
Latest posts by Hans Dahle, redaktør i Radio Latin-Amerika (see all)

Samarbeidsgruppen Sammen for byen vår avholdt nylig en sammenkomst for å evaluere Folkemøtet den 13. februar på Litteraturhuset, der spørsmål om hvordan innvandrere best kan hjelpe flyktninger ble tatt opp.

Samarbeidsgruppas første møte var i november, med flere deltakere. En arbeidsgruppe ble nedsatt og i det videre arbeidet deltok en kjerne på 6 personer i tilleg til representanter fra Oslo kommune, Enhet for mangfold og integrering, EMI.

Det ble lagt ned mange timer med omfattende arbeidsoppgaver for å få alt på plass til Folkemøtet.

– Det var fint og utfordrende å jobbe i gruppa, sier representantene.

Over 100 deltakere på folkemøte
Folkemøtet på Litteraturhuset ble en suksess; med over 100 deltakere, godt program og varierte og flinke innledere. Det var bred deltakelse og stort engasjement og over 40 personer skrev seg på en lista som interesserte til å bidra med aktiviteter på asylmottak eller lignende.

På folkemøtet var disse på talerstolen: Marianne Borgen – Oslos ordfører, Geir Lippestad – Byråd for Næring og Eierskap i Oslo kommune, Knut Berntsen – UDIs seksjonssjef, Iris Hadzsiosmanovic – Torshov Transsittmottak, Maria Kahn – Refuguees Welcome to Oslo, Baba Kancani – Tidligere flyktning fra Ghana, medlem av Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslo, Ahmad Dalati – Flyktning fra Syria, Cecilia Dinardi – Jurist og Barnerettsforkjemper, Alexander Golding – Caritas Norge, Houria Nasr El Din – Kvinner I Fokus (KIF), Bente Hagesæther – Bofelleskap Bydel Østensjø for enslige mindreårig, Jorge Balarezo -Innvandrernes landsorganisasjon INLO, samt Rowena Teodocio og Margrethe Siem fra Oslo kommune – Enhet for Mangfold og Integrering, EMI.

Veien videre
Det videre arbeidet til samarbeidsgruppa vil være mer langsiktig. Oppsummert vil det blant annet medføre:

• Hver av organisasjonene/nettverkene forplikter seg til å delta i arbeidet.

• De fem organisasjonene/nettverkene tar ansvaret for arbeidet. EMIs rolle vil være å stille med møtelokaler og vil delta når det er behov.

• Hver organisasjon/nettverk går gjennom hvordan de best kan bidra med i forhold til aktiviteter for flyktninger. Gruppa tar kontakt med de som meldte seg som frivillige under Folkemøtet på Litteraturhuset for å høre hvordan de kan samarbeide videre.

Opprinnelig publisert på Radio Latin-Amerikas nettside. Republisert på utrop.no med radiokanalens godkjenning.