Det flerkulturelle foreningslivet – nye perspektiver og metodiske utfordringer

0Shares

Tid: Torsdag 14. april kl 09.00-10.30 (Enkel frokost serveres fra kl. 08.30).

Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo.

Ved å fungere som sosiale møteplasser og «skoler i demokrati» fremmes det frivillige foreningslivet som en viktig arena for integrasjon og kontakt på tvers av befolkningsgrupper. I en tid hvor tusenvis av flyktninger skal bosette og integrere seg i norske lokalsamfunn er temaet om innvandreres foreningsdeltakelse høyaktuelt. Vi spør:

Hva vet vi om innvandrerbefolkningens deltakelse i frivillige organisasjoner? Og hva trenger vi mer kunnskap om?

På seminaret presenterer Ivar Eimhjellen (Uni Research Rokkansenteret) og Guro Ødegård (NOVA) funn fra to ferske senterrapporter.

Program:

Velkommen
Bernard Enjolras, leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
Innvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv. Eksisterande kunnskap og metodiske utfordringar
Ivar Eimhjellen, forsker Uni Research Rokkansenteret
Flerkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner: Kulturbærere eller politiske aktivister?
Guro Ødegård, forskningsleder velferdsforskningsinstituttet NOVA
Kommentarer
Susanne Søholt, By- og regionsforskningsinstituttet NIBR
Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Øst
Diskusjon og spørsmål fra salen
Ordstyrer: Marjan Nadim, Institutt for samfunnsforskning

Påmeldingsfrist: 12.april. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Les mer og meld deg på her.

Velkommen!