Regjeringen vil at pensjonister skal jobbe med Ukraina-flyktninger

Ifølge arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen kan pensjonister jobbe med Ukraina-flyktninger uten å få avkorting i pensjonen.
Foto: Arbeiderpartiet
Regjeringen foreslår at pensjonister kan jobbe med Ukraina-flyktninger uten å få avkorting i pensjonen.
55Shares

De høye ankomstene fra Ukraina har medført et akutt behov for arbeidskraft i kommunene.

Nå sender Arbeids- og inkluderingsdepartementet et forslag ut på høring om at også pensjonister med offentlig avtalefestet pensjon (AFP) kan jobbe med flyktningstrømmen fra Ukraina uten å få avkortet pensjonen.

– Derfor ønsker regjeringen å legge til rette for at det skal bli mer lønnsomt for pensjonister i offentlig sektor ved at de fritt kan kombinere pensjon og arbeidsinntekt. Vi trenger tilgang på flere hender, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Hun sier at partene i kommunal sektor også er enige om en særskilt sats for pensjonistlønnen i den krevende situasjonen kommunene nå står i, slik at det blir lettere for dem å hente inn pensjonert personell.

Høringsfristen er førstkommende torsdag, 7. april.