Nytt registreringssenter for asylsøkere etableres på Gardermoen

– Etableringen av et nytt registreringssenter vil øke registreringskapasiteten til Politiets utlendingsenhet, fremhever politidirektør Benedicte Bjørnland
Foto: Wikipedia
Et nytt registreringssenter for asylsøkere skal opprettes på Gardermoen. Senteret skal kunne ta imot 200 asylsøkere om dagen. Planlagt oppstart er 2. mai.
47Shares

Senteret øker politiets kapasitet for registrering av asylsøkere. Det kommer i tillegg til registreringen som foregår på mottakssenteret i Råde og politidistriktene.

– Etableringen av et nytt registreringssenter vil øke registreringskapasiteten til Politiets utlendingsenhet (PU) betraktelig når det er ferdig rigget og klart for å ta imot ukrainske asylsøkere, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Ved full kapasitet skal senteret kunne registrere opptil 200 asylsøkere om dagen. Planen er å ta imot ukrainske asylsøkere som omfattes av den midlertidige ordningen om kollektiv beskyttelse.

Arbeidet med etableringen av senteret starter umiddelbart, og planlagt oppstart er 2. mai. I første omgang er registreringsstedet et midlertidig tiltak i seks måneder.

Det understrekes at asylsøkerne ikke skal overnatte, men oppholde seg i etablerte og nye fasiliteter på området. De skal heller ikke gjennomgå helseundersøkelser slik tilfellet er på Råde. PU skal imidlertid gå i dialog med helsetjenesten i kommunen.

– Politiet gjør alt vi kan og har høy prioritet på registreringen slik at søkerne kan komme videre i systemet og bli bosatt i kommunene. Det er viktig at asylsøkerne blir ivaretatt på en god måte, og politiet legger til rette for at ankomstfasen oppleves minst mulig belastende for både barn og voksne når de kommer til Norge. Opprettelsen av et nytt registreringssenter på Østlandet vil være et godt bidrag i dette arbeidet, sier Bjørnland.

Avtalen om leie er inngått med SAS Group Facility Management og Avinor AS.

Fra før foregår registrering av ukrainske asylsøkere ved det nasjonale ankomstsenteret i Råde i Viken og i de åtte politidistriktene Agder, Sørvest, Vest, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark. Samtidig skal Innlandet og Sørøst politidistrikt kunne registrere flyktninger lokalt.