50 millioner til oversetting av læremidler til ukrainsk

– Ukrainske barn og elever som kommer til Norge skal raskt komme inn i trygge gode skoler og barnehager, fremhever kunnskapsminister Tonje Brenna.
Foto: Lars Petter Pettersen
Regjeringen foreslår 50 millioner kroner til oversetting av læremidler og digitale ressurser til ukrainsk. I tillegg foreslås det 86,5 millioner kroner mer til skoler på grunn av at det kommer flere flyktninger.
79Shares

Av de 50 millionene skal 40 millioner kroner gå til å til å oversette og utvikle læremidler for skolene og pedagogisk materiell til barnehagene. 10 millioner kroner skal brukes på å tilpasse digitale ressurser til ukrainsk og utvikle fjernundervisningstilbud som kan brukes av kommunene som ikke klarer å få tak en ukrainsktalende lærer lokalt.

– Ukrainske barn og elever som kommer til Norge skal raskt komme inn i trygge gode skoler og barnehager. Nå sørger vi for at skolene og barnehagene har læremidler og pedagogisk materiell på plass, slik at overgangen mellom Ukraina og Norge skal bli så god som mulig, sier kunnskapsminister Tonje Brenna til regjeringen.no.

Når man kommer med ukrainsk læremateriell og pedagogisk materiell, håper kunnskapsministeren at det kan lette arbeidet.

– Ulike barn vil ha ulike behov når de kommer til Norge. Det er kommunene som har ansvaret for å gi elevene den opplæringen de har krav på, men på nasjonalt nivå skal vi støtte kommunene i denne jobben.

Vil dra nytte av ukrainske lærere

En viktig oppgave for myndighetene vil være å kartlegge hvilken kompetanse de voksne har, deriblant hvem som er lærere.

– Ukrainske lærere kan gi viktige bidrag inn i norsk skole. Det er mulig i dag å ansette ukrainske lærere midlertidig, enten som lærere eller som assistenter. Jeg oppfordrer kommunene til å bruke det handlingsrommet de har allerede. Dette vil kunne gi trygge rammer for de ukrainske barna som kommer, sier Brenna.

­Alle barn som skal bo i Norge lenger enn tre måneder skal få skoletilbud etter norske læreplaner.

– ­Vi vet ikke hvor lenge krigen varer eller hvor raskt barna kan flytte tilbake. Derfor er det viktig at barna får vanlig skolegang også fra et integreringsperspektiv. Vi må derfor planlegge både for at de skal være i norsk skole en stund, samtidig som de skal beholde tilknytningen til Ukraina, spesielt med tanke på språk.