45 norske familier tatt i au pair-juks

Utlendingsdirektoratet er blitt flinkere til å melde fra om mulige tvangsekteskap.
Foto: Flickr/TempusVolat
UDI skal nå vurdere om de skal gi familiene karantene etter brudd på au pair-regelverk.

Myndighetene iverksatte i 2013 en karanteneordning for vertsfamilier som bryter au pair-regelverket. De som blir satt i karantene vil miste rett til å delta i ordningen i en periode.  

– De vanligste bruddene går ut på arbeidstimer og lønn. Men vi ser også andre type brudd, som svært alvorlige lovbrudd som håndteres av myndighetene, forteller Steinar Rotevatn fra UDI til NTB.

UDI har per nå 45 vertsfamilier til vurdering om ileggelse av karantene for brudd på au pair-ordningen. Ifjor ila direktoratet syv vertsfamilier karantene, skriver Dagens Næringsliv

DN fikk begrenset innsyn i tre  saker og avisen bruker dem for å illustrere hva slags brudd det dreier seg om. I den ene av sakene har au pairen fast måttet arbeide for andre enn vertsfamilien og ikke mottatt lommepenger/lønn som avtalt. I tillegg har au pairen ikke hatt norskkurs, manglet fridager, arbeidet langt flere timer enn tillatt og vært pålagt andre arbeidsoppgaver enn de som var avtalt i kontrakten. 

De offisielle reglene for au pair-ordningen er at en familie kun skal ha én au pair om gangen, au pairen skal kun jobbe fem timer om dagen, eller 30 timer i uken. Familien skal også sørge for at au pairen får et gratis bosted, vanligvis et rom hjemme hos familien. Lønnen kan heller ikke overgå 5400 kroner i måneden.