Flyktninger i Hønefoss beskriver dårlige forhold ved mottaket

Hvalsmoen flyktningmottak i Hønefoss får klager på dårlige forhold ved mottaket.
Foto: heromottak.no
Ukrainske flyktninger ved Hvalsmoen flyktningmottak i Hønefoss klager på dårlige forhold ved mottaket. Driftsoperatøren kjenner seg ikke igjen.

Bilder som NRK har fått av flyktningene, viser blant annet mugg. Overfor NRK forteller flyktningene om for dårlig bemanning, lite mat, og at de ikke får den helsehjelpen de trenger.

Kommuneoverlege Karin Møller i Ringerike kommune er ikke fornøyd og sier til kanalen at kommunen har dialog med driftsoperatøren og har vært på tilsyn.

På Hvalsmoen flyktningmottak, som drives av Hero Norge, har det kommet rundt 200 ukrainske flyktninger, de fleste kvinner og barn.

Regionsjef Bente L. Dalåker i Hero Norge sier til NRK at forholdene er akseptable ut ifra den standarden Utlendingsdirektoratet (UDI) godtar, og de tiltakene som er gjort av huseier.

– Vi ønsker selvfølgelig at alle beboerne hos oss har det så godt som mulig. Vi kjenner oss ikke igjen i påstandene. Det er kanskje noen som har oppfattet det sånn, men vi jobber med å kvalitetssikre alt arbeidet, utdyper hun til NTB.

– Mottaket er helt nystartet, og alt er ikke kommet helt på plass, men vi ønsker å gi det beste vi kan innenfor de rammene vi har, sier hun videre.

Direktør for mottak og retur Borghild Fløtre i UDI sier til kanalen at det er beklagelig om flyktningene forteller om en dårlig opplevelse.

– Det vi gjør når vi får den typen bekymringer eller avvik meldt til oss, er at vi gjør en ekstra gjennomgang av stedet og en ekstra kontraktoppfølging.