Ønsker å fengsle returnerbare asylsøkere

Vil Sylvi Listhaug lykkes som innvandringsminister?

– Vi ser at grunnløse asylsøkere forsvinner mens politiet behandler søknadene. Dette hindrer at de stikker av og eventuelt kommer inn i et kriminelt miljø. Nå vet vi hvor vi har dem, får behandlet søknaden, og så returnert dem, sier Listhaug til NRK om dette forslaget.

Deres asylsøknader skal hurtigbehandles mens de er i fengselet.

– Politiet får nå mulighet til å fengsle og pågripe grunnløse asylsøkere som kommer hit og får en hurtigbehandling av søknaden, sier Listhaug.

Undergraver asylinstuttet
Advokatforeningen har vurdert forslaget, og har kommet fram til at de er kritiske til det regjeringen vil bruke det til. 

– Advokatforeningen er klart uenig i å innføre bestemmelser som åpner for pågripelse og fengsling kun som følge av en asylsøknad alene, skriver i et brev.

De tror også eventuell fengsling vil undergrave asylinstituttet og skremme bort reelle asylsøkere.

– Selv om pågripelse og fengsling etter de foreslåtte bestemmelsene vil være av begrenset varighet og forbeholdt saker der asylsøknadene er vurdert som åpenbart grunnløse, vil bestemmelser som dette kunne bidra til å undergrave asylinstituttet ved at man i verste fall også skremmer bort reelle asylsøkere med et klart beskyttelsesbehov.

Forslaget om å fengsle asylsøkere er ett av forslagene i regjeringens endelige innstramningsforslag i asylpolitikken som ble presentert av statsminister Erna Solberg (H) og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i dag. 

Kutter klagetid og strammer inn på familiegjenforening
Aftenposten har gått gjennom hva det nye forslaget inneholder. Regjeringen vil kutte klagetiden for åpenbart grunnløse asylsøknader fra tre til én uke. I tillegg vil den oppheve visumfriheten for asylsøkere og heller gi innreise uten visum som hovedregel.

Regjeringen foreslår også å nekte familiegjenforening for flyktninger og personer som får subsidiær beskyttelse «dersom familielivet trygt kan utøves i et tredjeland som familien samlet sett har sterkere tilknytning til enn Norge».

I tillegg vil regjeringen innføre integreringskriterier for permanent opphold, blant annet vilkår om at søkeren må ha vært selvforsørget de siste tolv månedene, samt at han eller hun må beherske et minimum av norsk muntlig og bestå prøven i samfunnskunnskap

Regjeringen reduserer kravet fra fire til tre års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening kan finne sted. Det fremgår av lovforslaget om asylinnstramminger som legges fram senere i dag.