Vil endre samfunnet

 
Foto: InterBridge
Sist Utrop traff Nassima Dzair hadde hun store ambisjoner og var i startfasen av sitt sosiale entreprenørskap, InterBridge. Nå har hun fått partnere, team og lokaler på SoCentral i Oslo. Hun jobber nesten alle ukedager frem til midnatt med prosjekter både lokalt og internasjonalt. 

Medisinstudenten og foretningskvinnen Elisabeth Monsen Røkke har blitt Nassima Dzairs business partner. Sistnevnte fikk vite om Nassima gjennom å ha sett foredraget hennes på TEDx Oslo hennes på Youtube.

 
Foto : InterBridge

– Hun var så inspirerende og engasjert. Jeg så potensialet i Nassima og i det hun gjorde, så jeg tok kontakt med henne. Jeg dro på et seminar hvor hun skulle holde innlegg, og derfra ble vi bedre kjent. Jeg ville gjerne bidra, og jeg fikk følge med på fremdriften til InterBridge og vi kom frem til at vi kunne gjøre dette i lag.

For mange barn og unge føler seg som del av dette samfunnet. Og det er viktig å endre på

– Vi gikk fra å bli venner på grunnlag av felles interesser og et ønske om å skape positiv endring, til å danne et godt business-jobb forhold for å få nettopp dette til, tilføyer Nassima.

I tillegg består teamet av Ann Kristin Pettersen, Mina Moghadam, Elizabeth Ramirez Bade, Anise Gold Watts og praktikant Lauren Guido. InterBridge sitt panel av rådgivere består av Thomas Hylland Eriksen, Alfredo Zamudio, Wolfgang Dietrich, Vibecke Osfoss, Cilia Indahl og Ingrid Warner.

Snur vondskap til inspirasjon
For Dzair handler engasjementet i sosialt entreprenørskap mye om å trekke på egne erfaringer. Hun er født i Norge av algeriske foreldre som ønsket at hun skulle få et godt liv gjennom utdannelse allerede fra barneskolen og satset på å gi henne dette ved Den franske skolen i Oslo. Der opplevde hun mobbing av enkelte på grunn av hennes etnisitet og bakgrunn. I barndommen opplevde hun at dette var ofte oppfordret av voksne.

 
Foto : InterBridge

– For meg er kanskje den aller største inspirasjonskilde at andre barn og unge skal slippe å ha de samme opplevelse som jeg hadde. Jeg ønsker at barn og unge skal få anerkjennelse for den de er, utvikle sitt potensiale og i sikt kunne føle at de er del av et fellesskap, et samfunn som de har en fullverdig plass i og som de kan bidra til.

Medisin, fredsstudier og lederskap
Gjennom Interbridge har hun kurset kvinner, barn og unge i ulike land. Blant annet har hun vært på seminarer, holdt kurs og workshops i ti land de siste to årene i blant annet USA, Algerie og Pakistan.

– Metodologien er tverrfaglighet og interkulturell kompetanse, og utviklet med fokus på personlig utvikling og lederskap, konfliktløsning, brobygging fra fredsstudie og atferdsendring fra folkehelse.

Nå som flere er med på laget og kundebasen vokser, så føler Nassima at ting går rette veien.

– Siden oppstarten i fjor har Interbridge føltes som en reise, med både utfordrende og givende øyeblikk. Jobb har det ikke vært noe mangel på. Tvertimot, som sosial entreprenør med eget firma jobber man selvstendig, og bygger innovative løsninger fra bunnen av. Jeg har mistet tellingen på antallet ganger jeg har sittet på kontoret til sent.

Fra en samling med InterBridge, avholdt tidligere denne sommeren.
Foto : InterBridge

Ingen lett vei
Veien til å drive et firma som har både ideell forankring og som det kan gå godt med finansielt har vært en bratt læringskurve.

– I oppstarten har vi brukt mye tid og ressurser på interne prosesser for å få til økonomisk bærekraftig bedrift.

Elisabeth og Ann-Kristin er enige i dette.

– For oss handler det om å kunne utfylle hverandre, og bygge på det som Nassima har startet, med en felles plattform og visjon.

Føler alle dere at dere har vokst som mennesker?

– Vi vokser profesjonelt, fordi vi har ulike bakgrunner, og enda større villighet til å lære av hverandre.

Spennende nye tiltak
Til høsten skal det innovative teamet lansere InterBridge Academy i Oslo. For da skal 30 ungdommer fra ulike bydeler i Oslo samles fire helger hvor de skal igjennom et program med ulike workshops i lederskapsutvikling med fokus på samfunnsansvar. Akademiet avsluttes med konferansen Oslo, Min by, Mitt ansvar på Rådhuset 12 Oktober som vil fremme dette ungdomsperspektivet.

– Hele poenget vil bli å fremme en visjon som kan bidra til et mer inkluderende og bærekraftig by.

Vil indentitet bli et sentralt tema her?

– Identitet, og da særlig en god identitetsfølelse, er essensielt i forhold til å bryte med fordommer, stereotypier, samt redusere utenforskap og øke tilhørighet. Vi har mange barn og ungdom som ikke føler seg som del av dette samfunnet. Og det er viktig å endre på, avrunder hun.