NRK planlegger egne “nyheter for innvandrere”

NRK har i dag dårligere dekning blant innvandrere sammenlignet med majoritetsbefolkningen. Øyvind Lund, mediedirektør i NRK, sier de er i gang med å se på problemstillingen.

– Vi utreder om vi kan lage et tilbud spesielt rettet mot nyankomne i Norge og de som ikke kan så godt norsk. Foreløpig er det områdene nyheter, Super og NRK Skole vi ser på. Hvordan dette blir seende ut, er for tidlig å si noe om, sier han til Aftenposten.

Ifølge Lund kommer sendingene først og fremst til å lages for nett.

– Det er vanskelig å treffe så spesifikke målgrupper på ordinære flater som radio og TV-kanaler.

Henter inspirasjon fra “lettsvensk”
1. april begynte svenske SVT2 med daglige sendinger av nyhetsprogrammetPå lätt svenska. På nett oversettes programmet til engelsk og arabisk.

– På «lett» svensk når vi dem som har vanskeligheter med å henge med i vanlige nyhetssendinger. På arabisk og engelsk treffer vi en majoritet av de som akkurat har kommet til Sverige, skriver programbestiller Helena Olsson i SVT på kanalens nettsider.