Konferanse om integrering av flyktninger i Norge og Sverige

 
Foto: Privat
Konferanse for svensk-norsk og nordisk samarbeid, i samarbeid med Oslo Kommune, IMDi, Justis- og beredskapsdepartementets integreringsavdeling, samt Sveriges Ambassade.
0Shares

Konferansen bidrar til erfaringsutveksling mellom svenske og norske aktører, som har oppgaver og virksomhet rettet mot mottak og integrering av flyktninger. En nøkkel til fremgangsrik integrering er å få innvandrere raskt ut i arbeid. 

Til konferansens dag 1 kommer bl.a. statssekretæren fra Arbeidsmarkedsdepartementet i Sverige, Erik Nilsson og forteller om aktuell svensk politikk og satsing på integrasjon. Hans norske kollega statssekretær Hanna Iversen vil fortelle om den nye stortingsmeldingen om integrering. Under konferansens dag 2 blir det to sesjoner: en om integreringen på arbeidsmarkedet og en om enslige mindreårige. 

Klikk her for fullstendig konferanseprogram.

For registrering, send epost til [email protected] angi navn, organisasjon, adresse og kontaktoppgave.