Ut på integreringstur, aldri sur

Unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn får bryne seg på erkenorsk friluftsliv i skog og mark denne våren. Bildet ble tatt sist man hadde et lignende opplegg i fjor høst.
Foto: LIN
LIN, Likestilling, Inkludering og Nettverk, vil i løpet av våren holde friluftslivskurs for jenter og kvinner med flerkulturell bakgrunn.

Kurset, som heter Grunnkurs i friluftsliv, arrangeres i samarbeid med Oslo og Omland friluftsråd (OOF).

– Kurset består av to kurskvelder og en helgetur og skal avholdes siste uka i april. Første kursveld går 26. april, andre kurskveld går 29.04, og så har man en hyttetur som går fra 30. april til 01. mai, sier LINs Fozia Hussain (bildet under) til utrop.no.

 
Foto : LIN

Hva er hensikten med friluftslivskurset?

– Hovedmålet med dette prosjektet er å økt bruk av marka blant innvandrerbefolkningen. Vi har i flere år arrangert hytteturer på Valdres for familier med minoritesbakgrunn i samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd (OOF), hvor OOF har stilt med turleder.

Gjennom prosjektet ønsker man å gi unge kvinner kompetanse i å planlegge og gjennomføre enkle dagsturer og hytteturer.

– Vi gjør dette ved å gi dem kurs i bruk av kart og kompass, markaregler, pakking og bekledning, samt bestilling av hytte. Senere vil disse jentene kunne ta med familie og venner ut på dagsturer og hytteturer ute i skog og mark.

Ute etter de med lite turerfaring
Hussain regner med at ti til tolv jenter deltar på kurset, hvor målgruppen er unge kvinner (13-26 år) med minoritetsbakgrunn.

Hva slags bakgrunn vil kursdeltakerne ha?

– For oss er det viktig at de har minoritetsbakgrunn og er i den aldersgruppen som er nevnt overfor. Dette kurset er tilrettelagt for nybegynnere. Det vil si at vi ser etter deltakere som har lite eller ingen erfaring med friluftsliv, forteller hun videre.

Integrering i turskoformat
LIN har over lang tid arrangert friluftsaktiviteter og har ståltro på turgåing som integreringsfremmende.

– Vi mener friluftsliv er en viktig del av norsk kultur, og deltakelse i slike aktiviteter kan være integreringsfremmende. Selv ungdommer med minoritetsbakgrunn som i utgangspunktet har samme forutsetning til å ha kjennskap og forståelse av norsk friluftsliv, benytter de seg ikke av Marka som er tilgjengelig for alle. Gjennom slike prosjekter ønsker LIN å aktivisere minoritetsungdommer til å ta i bruk Marka til forskjellige aktiviteter. Dette prosjektet skal også være helsefremmende siden friluftsliv har positiv effekt på både fysisk og psykisk helse.