Levanger får flyktningkvinner ut i arbeid

Tar imot flest: Levanger er best til å bosette flyktninger, ifølge tall fra Imdi. Foto: Wikimedia Commons.
I Levanger kommune blir introduksjonsprogrammet for flyktninger kombinert med språk- og fagopplæring. På denne måten kommer flyktningkvinner ut i det lokale arbeidslivet raskere. 
0Shares

– I prosjektet vårt lærer deltakerne gjennom å følge en fagarbeider skulder ved skulder inntil kompetansemålene i en lokal fagplan blir nådd. Da kan deltakeren gå inn i en ordinær praksis med medbrakt fagkompetanse, forteller prosjektleder Toril Sundal Leirset  til Velferd. 

Prosjektet har fått navnet «Levanger Arena Arbeid» og er et samarbeid mellom Levanger kommune, Nav, Sintef og utvalgte arbeidsgivere. 

Kom seg ikke ut i arbeid
Prosjektet ble innledet da det var tydelig at en del av deltakerne på norskkursene ikke kom seg ut i arbeid. Derfor startet ble det lagt opp til praksisplass i introduksjonsprogrammet. 

– På introduksjonskursene hadde vi tidligere 25-30 prosent som aldri kom seg ut i jobb. Det var i hovedsak kvinner med liten eller ingen utdanning. Forståelse for hvordan disse lærer er avgjørende for at de skal ha muligheter i arbeidsmarkedet, sier Leirset.