Norge best i Skandinavia på integrering

Vi blir flere takket være innvandringen, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.
Foto: Claudio Castello
Norge er bedre enn Danmark og Sverige til å innlemme innvandrere i samfunnet, viser forskning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi.
0Shares

Rapporten fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) baserer seg på tall fra OECD og Eurostat, og omtales i VG torsdag.

– Innvandrere i Norge har høyere sysselsetting, inntekt og dels også utdanning enn i andre land i Skandinavia og EU, sier stabsdirektør Bjørn Holden i IMDi.

Sterk økonomisk vekst og mange ledige jobber trekkes fram som hovedårsaker. Det pekes også på at Norge har fått flest arbeidsinnvandrere de siste årene, mens Sverige har tatt imot flest flyktninger.

Fortsatt store forskjeller
Samtidig viser rapporten at det fortsatt er store utfordringer med integreringen i Norge. For eksempel er risikoen for at barn av innvandrere er fattige fire ganger så stor som for barn av norskfødte.

– Rapporten viser at det fremdeles er store forskjeller i Norge, og at vi definitivt har store utfordringer. Men – sammenligner vi oss med andre land på innvandreres arbeidsdeltakelse, utdanningsnivå og inntektsnivå, scorer vi ganske høyt, sier Kristian Rose Tronstad, forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning, som har skrevet rapporten på oppdrag fra IMDi, til VG.