Gir mer til flyktninger, mindre til verdens fattigste

Bistanden har i mange tilfeller kommer giverlandene mer til gode enn mottakerlandene, mener kritikere av norsk bistand
Foto: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland www.flickr.com/photos/polandmfa/8070089268/
Norsk bistand går i stadig større grad til norsk arbeid med flyktninger i Norge. Dette har gått utover bistanden som gis utenlands.
0Shares

– En av de store endringene i bistandsbudsjettet fra 2014 til 2015 er en økning i utgifter brukt på flyktninger i Norge. Som følge av flyktningstrømmene til Europa og Norge, økte antall bistandskroner brukt på flyktninger i Norge fra 1,8 milliarder kroner i 2014 til 3,7 milliarder i 2015. Dette tilsvarer 10,8 prosent av det totale bistandsbudsjettet i 2015, står det på Norads nettsider.

Norad er derimot kritiske til at verdens fattigste land får minst bistand. Fra 2014 til 2015 sank andelen bistand til de fattigste landene i verden. 11,9 milliarder kroner gikk til bistand til enkeltland, av disse gikk 5,9 milliarder til de minst utviklede landene i verden. Direktøren i Norad, Jon Lomøy, er kritisk til denne utviklingen.

– Det er bekymringsfullt at bistanden til verdens fattigste land synker. Verden har forpliktet seg til å utrydde ekstrem fattigdom over de neste 15 årene. Mange av de absolutt fattige lever i dag i mellominntektsland, men det er lavinntektslandene som er mest avhengig av bistand for å bekjempe fattigdom, forteller Lomøy til Norad.

Fortsatt på bistandstopp
Samtidig er Norge på verdenstoppen, melder NRK Nyhetsmorgen. Den samlede bistanden fra Norge i 2015 utgjorde 34,5 milliarder kroner og tilsvarer om lag 1,05 prosent av bruttonasjonalinntekten, skriver Aftenposten, som også opplyser om følgende: 

– Totalt 109 land mottok bistandshjelp fra Norge i 2015.

– For fjerde år på rad var Brasil det landet som mottok mest, med 1.268 millioner kroner. Deretter følger Afghanistan, Palestina, Malawi og Syria.

– 97 prosent av bistanden til Brasil gikk i fjor til regjeringens klima- og skoginitiativ.