49 barn forsvunnet fra asylmottak

49 barn har hittil i år forsvunnet fra norske asylmottak
Foto: Benjamin Chan
Hittil i år har 49 barn fosvunnet sporløst fra norske asylmottak. PRESS, Redd Barnas ungdomsorganisasjonen, mener midlertidig oppholdstillatelse forsterker denne utviklingen.
0Shares

Tall fra UDI som organisasjonen PRESS har fått tilgang til, viser at i løpet av de siste tre årene har 178 barn forsvunnet fra norske asylmottak. Hittil i år har 49 barn forsvunnet. PRESS tror at forslaget om midlertidig oppholdstillatelse slår feil ut hvis man skal ta tak i problemet med at barn forsvinner.

– Vi ønsker at ordningene med midlertidig oppholdstillatelse stopper helt. Det er paradoksalt at det foreslås for å få bukt med menneskesmugling og annen kriminalitet, når vi vet at det fører til nettopp det, sier leder i PRESS, Karoline Steen Nylander til Dagsavisen

Kriminelle miljøer
Seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere, Jon Ole Martinsen, har uttalt tidligere at barna ofte er mål for kriminelle organisasjoner.

– Dette er barn som er i en veldig sårbar situasjon. Vi ser at deres livssituasjon gjør at de er i faresonen for å bli plukket opp av nettverk vi ikke ønsker. Det kan være voksne som utnytter dem til kriminelle handlinger.

Nylander fra PRESS er enig i observasjonen om at kriminelle plukker opp barn.

– Vi vet at mange havner i kriminelle miljøer. Narkotikasalg, menneskesmugling og prostitusjon. En av grunnene kan være at mottakene har for lav bemanning, særlig av personell med barnefaglig kunnskap. De føler ikke at de blir sett eller at noen har tid til dem, og derfor blir kriminelle miljøer forlokkende