Antallet fattige innvandrerbarn har steget

Andelen av innvandrerbarn som lever i fattigdom øker

Innvandrerbarn utgjør halvparten av antallet fattige barn i Norge, og tre av fire av disse barna er fra Somalia. I rapporten slår SSB fast at trenden vil øke.

Andelen av innvandrerfamilier uten noe yrkestilknytning finner vi blant familier fra som ikke har vestlig bakgrunn.

– Størst andel uten noen yrkestilknyttede personer finner vi blant syriske par med barn (70 prosent), fulgt av somaliske par (47 prosent), eritreiske par (38 prosent) og irakiske par (34 prosent), står det i rapporten.

Ulike årsaker
Grunnen til at det flere innvandrerfamilier enn etnisk norske som lever i fattigdom er sammensatt. Det nevnes at det er forskjeller mellom innvandrerfamilier fra ulike land.

– Det avhenger av hvorvidt man har kommet til landet som flyktning eller arbeidsinnvandrer, hvor lenge man har bodd i landet, i hvilken grad man er tilknyttet arbeidsmarkedet, om man har opparbeidet seg trygderettigheter og antall barn i familien er blant flere faktorer som i varierende grad påvirker inntektssituasjonen blant innvandrerfamilier med barn, skriver SSB.

SSB skriver også i rapporten at en av grunnene til denne oppgangen på fattigdom er redusert barnetrygd og kontantstøtte de siste årene.