Politidirektøren frykter ukrainske flyktninger blir utsatt for menneskehandel

Ukrainske flyktninger kan bli utsatt for menneskehandel, frykter politidirektør Benedicte Bjørnland.
Foto: Wikipedia
Ukrainske flyktninger kan bli utsatt for menneskehandel, frykter politidirektøren, som sier at politiet følger nøye med for å avdekke dette.

– Vi mener det er en økt risiko for det. Uten å gå i detalj, så vet vi at kvinner og jenter vil være sårbare for utnyttelse, både i arbeidslivet, som for eksempel i renholdsyrker og matproduksjon, men også tigging og prostitusjon, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til Dagbladet.

Hun er bekymret for at sårbare kvinner og mindreårige som har flyktet fra krigen i Ukraina, kan bli utnyttet av bakmenn i menneskehandel.

– Man kan tenke seg at noen kvinner også frivillig selger seksuelle tjenester. Men gitt at dette er kvinner som kommer rett fra et krigsområde, kanskje er dypt traumatisert, kanskje har måttet reise fra alt de eier og ikke har tilgang på penger, vil de være ekstra sårbare for utnyttelse, sier Bjørnland.

Hun sier at politiet følger nøye med på nettsider hvor det selges sex i Norge, og at politiet har trappet opp informasjonsinnhentingen som følge av krigen.

– Vi har økt tilstedeværelse på trafikknutepunkter som togstasjoner og busstasjoner. Ikke bare for å fange opp sårbare flyktninger som enslige mindreårige, men også for å avdekke de som kan tenkes å utnytte sårbare personer, sier Bjørnland.