Øker underholdskravet for familieinnvandring

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).

– Vi gjør dette for å sikre at partene i større grad kan forsørge seg selv. Det er viktig både for å unngå at velferdssystemet blir unødig belastet, men også av hensyn til familiemedlemmenes integrering, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) til regjeringen.no.

Økningen av underholdskravet utgjør ca. 50.000 kr, fra dagens underholdskrav på 252.472 kr (88 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ). Det nye kravet på 305 200 kr tilsvarer lønnstrinn 24 i statens lønnsregulativ. 

Tiltaket er en oppfølging av samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre. Endringene trer i kraft 9. mai, og vil gjelde for søknader om familieinnvandring som fremmes etter denne datoen.

Regjeringen foreslo for Stortinget 5. april 2016 å innføre underholdskrav for flyktninger (Prop. 90 L (2015-2016)). Det er ennå ikke besluttet hvor høyt underholdskravet for flyktninger skal være, dersom et slikt krav innføres.

Klikk her for å lese mer om heving av underholdskravet og endret unntaksbestemmelse.