Spesialmottak for asylbarn

0Shares

Igår ble Vårlig spesialmottak for barn innviet på Jeløya i Moss.

Vårlig er tilpasset aldersgruppen opp til 15 år, og har ifølge Utlendingsdirektoratet spesialbemanning med solid kompetanse til å ta seg av barnas behov.

Dette er en del av et prosjekt for å utvikle mer differensierte løsninger for beboere med slike behov. UDI tar sikte på å etablere flere slike løsninger.

Les hele saken i NRK. Unikt mottak for barneasylanter

UDI oppretter forsterket mottak

Utlendingsdirektoratet (UDI) oppretter nå for første gang et forsterket mottak for personer med særskilte psykososiale behov.

Inntil 20 plasser ved det forsterkede mottaket er øremerket personer med psykososiale oppfølgingsbehov. Det dreier seg om personer som ikke kvalifiserer til plass ved offentlig helseinstitusjon, men som ikke kan ivareta sin egen livssituasjon godt nok på et ordinært mottak og trenger egen oppfølging.

Hensikten er å styrke deres evne til å greie seg på egen hånd, enten ved videre liv i Norge eller ved en eventuell retur til hjemlandet.