Gir 59 millioner til målrettede integreringstiltak

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).
Foto: Flickr
Regjeringen vil sørge for rask og god integrering av innvandrere, og legger fram en rekke tiltak for å fremme integreringen. 
0Shares

Nå foreslår til sammen å bevilge 59 millioner kroner til målrettede tiltak på integreringsområdet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, melder regjeringen.no.

I revidert nasjonalbudsjett er det lagt til grunn en reduksjon i antall asylankomster sammenliknet med saldert budsjett. Likevel øker utgiftene til innvandring og integrering med 1,3 milliarder kroner. Økningen skyldes i hovedsak at kommunene bosetter flere flyktninger enn tidligere forventet. I tillegg er det nå flere enslige, mindreårige i omsorgssentrene.

Gir også ekstratilskudd
Regjeringen vil gi ekstratilskudd til kommunene på nesten 320 millioner kroner også i 2017, både et generelt og et for enslige mindreårige flyktninger. Ekstratilskuddene skal bidra til å øke bosettingen ytterligere i 2017. Regjeringen varsler videreføringen av ekstratilskuddene i kommuneproposisjonen for 2017.

 
Foto : FrpMedia

– En god integrering er avgjørende og helt nødvendig for det norske velferdssamfunnet. Innvandrere som skal bo og leve i Norge skal komme i jobb, bli skattebetalere, lære norsk og bli deltakende samfunnsborgere, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).