Lærebøker forskjellsbehandler islam og kristendom

Forsker mener at lærebøker i religionsfaget bruker flere "positive" ord for å beskrive kristendom enn islam

– For de av oss som skal lære bort kunnskap om religion er dette en stor utfordring, fordi det er så lett for at ordene vi velger får tilhørernes eller lesernes assosiasjonsrekker til å skli inn i «gamle spor». Vi må velge våre ord med omhu. «Kjærlighet» er antagelig et ord som aktiverer gode følelser hos leseren. Men hva gjør ordet «sharia»?, skriver Thobro i et blogginnlegg på forskning.no

Forskeren mener at ord som brukes i ulike sammenhenger for å forklare islam eller kristendom ofte gir positive assosiasjoner om kristendom og negative om islam. 

«Elske sin neste»
Etter en gjennomgang av læreboøker i religionsfaget, kom Thobro fram til at positive begreper ikke brukes om islam.

– Oppsummeringen av kristendommens etikk inneholder også en rekke ord og vendinger som de fleste vil knytte positive assosiasjoner til, uavhengig av religiøs tilhørighet. «Verd» (som i menneskeverd), «ansvar», «verne», «kjærlighet(sbudet)», «elske sin neste». I oppsummeringen av etikk i islam finner man ingen ord av denne typen, selv om det finnes inni selve kapitlet, skriver hun.

Likevel Thobro at det er vanskelig å bruke språk som ikke vekker assosiasjoner, men heller at kritisk analyse bør stå i fokus. 

– Så det er ikke sånn at noen noensinne kan klare å lage den perfekte lærebok. Det er en misforståelse at kritisk analyse av lærebøker søker å oppnå det. Kritisk analyse er et verktøy for å forholde seg til en problematikk som aldri vil ta slutt.