Lærer å skaffe seg bolig på egen hånd

 
Foto: Scanstock
Seks av femten flyktningfamilier har kjøpt eller leid seg bolig i det private markedet etter å ha deltatt på Rana kommunes boligskole. Nå fletter kommunen en del av boligpensumet inn i introduksjonsprogrammet.
0Shares

Boligskolen for flyktninger ble startet av flyktningetjenesten i Rana i 2014. Tiltaket retter seg mot flyktninger som bor i kommunal bolig, og som har mulighet til å skaffe seg egen bolig gjennom leie eller kjøp.

Tanken bak var å gi flyktningene kompetanse om det norske boligmarkedet, noe som kunne hjelpe dem til å skape seg en boligkarriere gjennom å leie eller kjøpe seg bolig på egen hånd.

Hatt store boligutfordringer
Kommunen har bosatt flyktninger siden slutten av 1980-tallet, men har de siste årene hatt utfordringer med dette på grunn av boligmangel.

– For flyktninger er det vanskelig å få innpass i det private utleiemarkedet. Rana kommune erfarer at en stor andel av flyktningene trenger bistand fra kommunen til å finne bolig. Manglende språkkunnskaper, svake sosiale nettverk, liten kunnskap om det norske samfunnet og det offentlige hjelpeapparatet, gjør flyktninger til en sårbar gruppe på boligmarkedet, skriver Husbanken på sine nettsider.

Flinke studenter
15 flyktningfamilier fikk individuell oppfølging, mens 49 flyktninger fikk gruppevis veiledning. Siden veiledninga i stor grad dreide seg om hvordan man kjøper bolig, samarbeidet boligskolen med kommunens boligkontor som holdt foredrag for deltakerne.

Og sålangt har oppfølgingen fungert godt.

– At flyktningene deltar på boligskolen har dessuten ført til at de lærer mer norsk og blir bedre integrert. Når kommunen er i kontakt med utleiere og de får svar på det de lurer på, kan dette gjøre utleier tryggere på å leie ut. Arbeidet med boligskolen har resultert i bedre gjennomstrømning i de kommunale boligene, som igjen har bidratt til flere ledige boliger til bosetting av flyktninger.