Koronakommisjonen: Det tok for lang tid med målrettede tiltak mot innvandrere

Folkehelseinstituttet (FHI) var raskt ute med å oversette koronainformasjon til andre språk. Ellers var ikke norske myndigheters håndtering av målrettede koronatiltak mot innvandrere var ikke god nok, ifølge Koronakommisjonen.
Foto: Olav Helland
Norske myndigheters håndtering av målrettede koronatiltak mot innvandrere var ikke god nok, heter det i Koronakommisjonens andre delrapport.

Innvandrerbefolkningen i Norge var overrepresentert blant de smittede og alvorlig syke og underrepresentert blant de vaksinerte, ifølge koronarapporten, der en av konklusjonene er at det tok for lang tid å rette tiltak mot innvandrere.

– Myndighetene var ikke tilstrekkelig forberedt til å håndtere de økonomiske, praktiske og sosiale barrierene mot testing, isolering og vaksinering som fantes blant mange med innvandrerbakgrunn. Det tok lang tid å iverksette målrettede tiltak mot denne delen av befolkningen, heter det i rapporten.

Folkehelseinstituttet (FHI) og andre aktører var raskt ute med å oversette koronainformasjon til andre språk for å sikre seg at alle fikk tilgjengelig informasjon om gjeldende regler og lignende. Men det holdt ikke bare å oversette informasjonen, ifølge kommisjonen, som mener selve innholdet også burde vært mer målrettet.

Avsenderen av budskapet hadde også stor betydning. Rapporten påpeker at ikke alle innvandrere umiddelbart oppfatter at beskjeder fra abstrakte avsendere som staten eller kommunen har direkte noe med dem å gjøre.

– En ansatt i Stovner bydel sa for eksempel at Stovner-logoen måtte med på all informasjon som ble hengt opp eller sendt ut, skriver rapporten, som påpeker at innvandrerne først da skjønte at det angikk dem.

– Logoen til Oslo kommune fungerte ikke på samme måte, heter det videre.