Kutter i asylnorsken

Foto: Arkiv.
Foto: Torbjørn Tandberg
I løpet av et halvår som statsråd har innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) redusert antall norsktimer for asylsøkere fra 250 til 125.
0Shares

Innvandrings- og integreringsministeren (bildet) ønsker å stille flere og tøffere krav til flyktninger i Norge. I stortingsmeldingen om integrering, som ble lagt frem onsdag på Sentralen i Oslo i dag, beskriver hun hvordan.

– Integrering er ingen «quick fix». Integrering er hardt arbeid, fastslo Listhaug, skriver VGNett.

I integreringsmeldingen foreslår regjeringen å kutte norskopplæringen i mottakene ytterligere. Allerede i fjor høst ble norskopplæringen redusert fra 250 til 175 timer.

– Kan ikke ta fokuset vekk fra språk
Nå skal 50 av timene øremerkes som kurs i «norsk folkeskikk», der asylsøkerne skal lære seg norsk kultur, lover og regler.

Asylsøkerne må ha fullført kurset og bestått en test før de får språkopplæring, og dermed gjenstår det 125 timer til norsk språk.

– Regjeringen har redusert språkopplæringen igjen. Nå går man ytterligere ned ved å gi kulturopplæring fra dag én. Det er ikke mulig å være imot kulturopplæring, men kan ikke ta fra ressursene fra språkopplæring. De 50 timene burde kommet i tillegg til de 175, mener Geir Toskedal (KrF), som skal være saksordfører når meldingen nå skal behandles i Stortinget.