– Legger opp til større klasseskille

 

Ifølge integreringsmeldingen skal innvandrere som skal bo og leve i Norge komme i jobb, bli skattebetalere, lære norsk og bli deltakende samfunnsborgere. 

Likevel har flere aktører meldt sin skepsis, blant annet Norsk Folkehjelp, som hevder denne nye politikken vil skape klasseskiller.

– Grunnet nedjusterte prognoser i asylankomster vil regjeringen spare inn 800 millioner av de 2,5 mrd som ble bevilget i forbindelse med økte asylankomster i fjor. Knappe 380 av disse bevilges i integreringsmeldingen og til kommunene, skriver Norsk Folkehjelp i en pressemelding.

Utsetter integrering
Norsk folkehjelp mener at man i stedet for å satse tungt på ting vi vet fungerer, legger regjeringen opp til eksklusive tiltak for de mest ressurssterke, og utsetter integreringen unødig lenge.

– Vi vet allerede at språkopplæring, yrkestrening, kompetanseheving og barnehageplass er nøkler til nettopp integrering. Det er bare å sette det ut i livet. Ikke for 500 personer i eksklusive integreringsmottak slik regjeringen nå gjør, men for alle som bor på norske asylmottak. Kjør på, dropp pilotprosjekt og segregering i mottakssystemet, sier Tom Hjertholm, enhetsleder for flyktning og integrering i Norsk Folkehjelp.

Klikk her for å lese meldingen om effektiv integreringspolitikk.