Forskning: Norge utnytter ikke flyktningenes ressurser godt nok

Flyktninger ender som passive mottakere, og det gagner ingen, sier førsteamanuensis Nora Wiium ved Universitetet i Bergen.
Foto: uib.no
Norge utnytter ikke flyktningenes ressurser godt nok, og de blir isteden passive mottakere, ifølge et internasjonalt forskningsprosjekt.
387Shares

Det er vanskelig for flyktninger å bidra både i arbeidslivet og ellers, viser forskningen. Prosjektet, som har sammenlignet flyktninger i flere land, konkluderer med at nordmenn er mest opptatt av hva vi kan gjøre for flyktningene, og ikke hva de kan bidra med selv.

– Konsekvensen blir at de ender som passive mottakere, og det gagner ingen, sier førsteamanuensis Nora Wiium ved psykologisk institutt ved Universitetet i Bergen til NRK.

Hun mener man må slutte å se på flyktninger som én gruppe og heller fokusere på deres individuelle ressurser.

– Selv om de er i en sårbar situasjon har de også styrker. Styrker som vi må anerkjenne, sier Wiium.