36.000 kr i bot for å ikke faste

 
Foto: Xueqi Pang
Imam Ali Senter i Oslo "bøtelegger" muslimer som ikke overholder fasten. En muslim som ikke har gyldig grunn, oppfordes til å betale 36.000 kr til moskeens kontonummer.

I tilknytning til Ramadan må enhver muslim betale en obligatorisk fasteavgift (zakat al-fitr) for hvert familiemedlem, inkludert barn. Avgiften skal gå til de trengende og være et uttrykk for de troendes solidaritet. Ifølge Islam.no er zakat al-fitr beregnet til å være 75 kr per person, inkludert barn. Islamic Relief Norge bekrefter at beløpet er på 75 kr per person.

“Det er mulig å betale “zakat ul-fitr” dirkekte til de trengende, eller til en av moskeene som kan forvalte det for deg,” heter det på islam.no.

I ramadan settes det opp egne bokser for zakat al-fitr i moskeeneRabita-moskeen samarbeider med organisasjonene Innocents og Islamic Relief Norge. Zakat al-fitr kan også betales direkte til disse organisasjonenes bankkonto.

Her er faksimile av informasjon som var lagt ut på Facebook-siden til Imam Ali Senter i Oslo (2015).
Foto : Faksimile

Zakat
Zakat al-fitr må ikke forveksles med zakat, den religiøse skatten som betales av overskuddet av årlig opptjente midler. Zakat, obligatorisk, rituell avgift eller skatt som omtales i Koranen. Zakat er en av islams fem søyler og innebærer at den troende plikter å gi 2,5 % av sitt årlige overskudd til gode formål, slik disse er nevnt i Koranen. I sunni-islam kan zakat betales direkte til fattige og trengende, i sjia-islam betales zakat og andre religiøse avgifter diirekte til den lærde som den enkelte muslim har valgt å følge. Zakat kan betales inn når som helst, mens zakat al-fitr betales i tilknytning til Ramadan.

Pålegg dem en gave, hvorved du kan rense dem og lutre dem.’ (Koranen 103:9)

På nettsiden til Islamic Relief står det følgende: “Ordet zakat betyr «renhet» eller «å rense». Alle muslimer som er rike nok, må rense sin rikdom gjennom loven om å gi i veldedighet. Enhver muslim, forstandig voksen, i besittelse av nisab (det minimum av rikdom man må ha før zakat betales) er ansvarlig i et helt år for å betale zakat. Zakat må betales med kontantinnskudd i en bank.”

Les også: Ny rapport: – Flere norske moskeer styres fra Iran

Bøtelegger
Avisen Utrop har laget en kartlegging av moskeene i Oslo. I rapporten “Moskeene i Oslo – en kartlegging av moskemiljøene og deres virksomheter” kommer det fram at enkelte moskeer krever at man betaler hvis man ikke faster. På Facebook-sidene til shia-moskeen Imam Ali Senter i Oslo står det at den som ikke faster må betale en bot. For de som har gyldig grunn (gravide, ammende, syke osv), holder det å betale 20 kr per dag. De som er friske og som ikke har gyldig grunn, og likevel ikke overholder fasten, må betale 1200 kr per dag, noe som utgjør 36.000 kr for hele måneden. Beløpet skal overføres til kontonummeret til moskeen, ifølge rapporten.

Utrop har sjekket med flere kilder hva som er innholdet i den persiske teksten. Det heter blant annet: 

  • Beløpet for zakat al-fitr er NOK 75 per person.
  • Kaffara med god grunn (sykdom, reiser, graviditet, osv.) 20 NOK per dag.
  • Kaffara uten noen god grunn er 1200 NOK per dag. […]  
  • Hvis du ønsker å sette inn penger (zakat al-fitr eller kaffara) på kontoen til Imam Ali Senter, kan du bruke følgende kontonummer. 

Kaffara er ifølge engelsk Wikipedia en religiøs avgift som betales i penger eller mat til trengende. Kaffara betales når man med hensikt går glipp av fasten en dag.  

Hasina Shirzad (25) er journalist fra Afghanistan, men er i dag bosatt i Norge. Hun har jobbet med oversettelser og språk i flere år og bekrefter overfor Utrop at det i Facebook-posten fra Oslo Imam Senter skrevet på persisk (se faksimile) heter at man skal betale 1200 kroner per dag hvis man ikke faster og ikke har en god grunn til det. 

– Hvor vanlig er en slik praksis slik du har opplevd det i Afghanistan?

– Jeg er selv sunni og kjenner ikke shia-praksiser, og jeg er heller ikke islam-ekspert. Når det er sagt, har jeg aldri hørt om dette før. Det er imidlertid vanlig praksis i islam å betale ulike små summer hvis du er forhindret fra å faste en dag, f eks på grunn av at du er på reise. Hvis du ikke kan faste i det hele tatt fordi du har en kronisk sykdom eller er gravid, kan du betale små, daglige beløp. 

– Men hva med friske som ikke har noen god grunn til ikke å faste?

– Hvis du ikke faster, må du ta det igjen senere. Men det jeg har hørt som vanlig, praktiserende muslim, er at det å faste ses på som noe Gud bestemmer over, det er “Allahs rett”. Derfor er også en eventuell “straff” noe Gud tilmåler, ikke en straff her på jorda. 

Vil ikke svare på spørsmål
Vi tar kontakt med Imam Ali Senter Oslo for å få en oppklaring, men personen som svarer på telefonnummeret moskeen har oppgitt på hjemmesiden, svarer avvisende på våre spørsmål. Han sier at saken beror på «en misforståelse» og at beløpet man betaler, går til en felleskasse, ikke til moskeen. Men så bestemmer han seg plutselig for at han ikke vil gi noe intervju, og legger på.