Tilbyr veiledning etter familiegjenforening

Familier skal få veiledning etter familiegjenforening
Foto: Wikimedia Commons
Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Midt-Norge har utarbeidet et veiledningshefte for å hjelpe gjenforente familier.

– Mange flyktningfamilier har erfaring med at de har blitt adskilt eller borte fra hverandre i forbindelse med krig, katastrofer eller flukt. Familiemedlemmene har hver for seg eller sammen vært utsatt for mange belastninger og traumatiske hendelser. Gjenforening med familien etter flere år kan innebære store utfordringer og omstillinger. Vi ønsket å utvikle en metode som kunne være til hjelp for ansatte i helse- og sosialtjenesten som møter familiene, står det i heftet som har fått navnet “Familiegjenforening i eksil: Forebygging gjennom familiesamtaler”.

Veiledningsheftet vil være med å hjelpe nylig gjenforente familier med å takle utfordringene som dukker opp når de blir sammen igjen i samtaleform.

– Målet med familiesamtaler som gjennomføres i forbindelse med familiegjenforening er å styrke familiens kommunikasjon, samt å skape forståelse for at adskillelse og fravær kan være vanskelig og at gjenforening innebærer utfordringer og omstillinger, forklarer heftet.

Viktig å unngå kommunikasjonsvansker
Selv om mange familier opplever at det er en god ting å gjenforenes, erkjenner arbeidsgruppen at det kan oppstå kommunikasjonsvansker.

– Familiene opplever stor glede og lettelse når de gjenforenes, og mange har store forventinger til framtiden. Samtidig ser vi at det er viktig å være oppmerksom på utfordringer familier som har vært adskilt over tid kan møte. I kontakt med familiegjenforente og det offentlige tjenesteapparatet, hører vi ofte at familien møter og står ovenfor til dels vanskelige situasjoner både innad i familien og i forhold til de nye omgivelsene.