Politidirektoratet: – Vil se på reglene på nytt

Somaliere har hatt flere møter de siste ukene om regelendringene fra Politidirektoratet, samt beslutningen om å frata flere personer det norske statsborgerskapet
Foto: Umar Abdi Mohamed
Norske statsborgere født i 31 ulike land har fått oppgitt «fødested ukjent» når de søkte om nytt pass. Dette har ført til problemer for folk på utenlandsreise. Nå sier Politidirektoratet til Utrop at de vil se på reglene på nytt.
0Shares

10. mars i år sendte Politidirektoratet ut et rundskriv med nye retningslinjer for fødested i passet for norskestatsborgere som er født i 31 forskjellige land. Dette gjorde de til tross for disse personene tidligere har hatt pass som oppgir deres fødested.

– Er du født i et såkalt «gruppe 2-land» har norske myndigheter bestemt at du «ikke vil kunne fremlegge dokumentasjon som Folkeregisteret kan godta», og derfor skal fødestedet angis som «ukjent», står det på Politidirektoratets nettsider.

Alle disse landene, bortsett fra Kosovo, ligger i Afrika eller Asia.

Regelendringene har skapt sterke reaksjoner fra enkeltpersoner, organisasjoner og jurister. Nå kan det imidlertid virke som direktoratet åpner for å gjøre noe med de nye reglene. Kommunikasjonsrådgiver i Politidirektoratet Wemunn Strand Aabø skriver følgende i en epost til Utrop:  

– Politidirektoratet beklager usikkerhet og eventuelle problemer de endrede retningslinjene for innføring av fødested i pass har skapt. Direktoratet vil nå se på rundskrivet på nytt, samt invitere noen av organisasjonene til de berørte til et dialogmøte.

– Politidirektoratet har i ettertid sett at endringen kan ha enkelte uheldige konsekvenser, og direktoratet vil nå vurdere om problematikken rundt fødested kan løses på en bedre måte, skriver han. 

Men han skriver også at inntil det eventuelt kommer en ny ordning, fortsetter dagens praksis.

– Det virker som det er forvirret
Siden den nye praksisen ble innført i mars, har flere som er født i de 31 landene som er inkludert i rundskrivet opplevd å få oppgitt «fødested ukjent» når de har fornyet sitt norske pass. Ifølge norsk-somaliere og norsk-etiopiere Utrop har vært i kontakt har flere personer som blitt stoppet i passkontroll på Gardermoen, Dubai og London. De sier også at de kjenner folk som har blitt nektet visum til land i Midøsten og Øst-Afrika.

– Det faktumet at det nå vil det stå ukjent på fødestedet vårt på passet gir ikke mening. Bare fordi man er født utenfor Norge, sier Rakia Bihi, som har somalisk bakgrunn og studerer ved Høgskolen i Oslo.

Også lærer Abdiqadir Khalif fra Somalia er kritisk. I mailen fra Politidirektoratet skriver de nemlig at fødeland vil stå i passet, selv om fødested ikke er innført. 

– Hva skal jeg med et pass med ukjent fødselsted? Å slette fødestedet er meningsløst, sier han. ̶ Hvis de sletter fødestedet mitt, men samtidig skriver hvilket land jeg er fra, betyr det ikke at jeg har to identiteter? Loven sier jo at det ikke er tillatt med to statsborgerskap, men hvorfor kan man da komme fra to land? Det er ikke lett å forstå logikken til myndighetene. Det virker som det er forvirret, sier han.

Frustrasjon og usikkerhet
Stortingsrepresentant for Høyre Mudassar Kapur synes at å slette fødested fra pass er en merkelig beslutning.

– En slik ordning vil skape mye frustrasjon og usikkerhet. Dette handler altså om folk som har bodd i Norge i mange år og har norsk statsborgerskap, skriver han i epost til Utrop.

Han forvente at politiet legger frem utdypende informasjon om dette.

– Har politiet utført konsekvensanalyse av et slikt vedtak? Kan de vise praksis fra andre land? Hvilke ulemper og utfordringer kan dette gi den enkelte? skriver han.

Politidirektoratet begrunner i sin epost til Utrop regelendringen slik:

– Endringen som ble gjort innebærer at personer som er født i land hvor opplysninger om fødested ikke kan verifiseres, ikke lenger vil få fødestedet opplyst i passet. I stedet for opplysninger om fødestedet, vil det stå «Ukjent».

– Bakgrunnen for endringen er at Politidirektoratet ble gjort kjent med at det i Folkeregisteret er oppgitt fødested for personer født i de aktuelle land uten at opplysningene er verifisert. Ved å utstede et pass der nærmere angitte opplysninger fremgår, går norske myndigheter god for at opplysningene er korrekte. Politidirektoratet fant derfor ikke å kunne fortsette å innføre opplysninger om fødested, når disse opplysningene ikke er verifisert.

– Allerede utstedte pass der fødestedet fremgår, er gyldige for den perioden som fremgår av passet. De som har gyldige pass trenger derfor ikke å fornye det før utløpsdato.

Rundskrivet
Dette står i rundskrivet:

5.3 Fødested og fødeland
Fødested og -land må registreres. Passmyndigheten kan unnlate å føre fødeland inn i passet til søkere som ber om det, og som antas å ha et særlig behov for utelatelsen. I tilfelle hvor passøkere ønsker å utelate innføring av fødeland i passet, må passmyndigheten skrive fødeby eller føderegion i rubrikken for fødested. Passmyndigheten skal på forhånd gjøre passøkeren oppmerksom på at eventuelle problemer ved grensepassering som har sin årsak i at fødelandet ikke er innført i passet, er passøkers eget ansvar.»