Frykter “ukjent fødested” vil gi annenrangs-pass

Kan bli vanskeligere for enkelte å få norsk pass i årene som kommer, hvis regjeringens forslag om endring av statsborgerloven vedtas.

2. juni endret Politidirektoratet praksis for hva som kreves for å få godkjent fødested i det norske passet.

Er du født i et såkalt «gruppe 2-land» har norske myndigheter bestemt at du «ikke vil kunne fremlegge dokumentasjon som Folkeregisteret kan godta», og derfor skal fødestedet angis som «ukjent», ifølge Politidirektoratets egne nettsider.

Kan få negative konsekvenser
I en e-post til VGNett hhevder man fra Politidirektoratet at bakgrunnen for vedtaket er at man ble kjent med at Folkeregisteret hadde oppgitt fødested for personer i de berørte landene uten at opplysningene var verifisert.

“Vi fant derfor ikke å kunne ha opplysninger i passet som ikke er verifisert”, står det i e-posten, som er signert seksjonssjef i juridisk forvaltningsseksjon, Steinar Talgø.

Videre innrømmer man at vedtaket kan ha uheldige konsekvenser for de berørte:

“Vi vurderer derfor om – og i tilfelle hvorledes – vi skal håndtere opplysninger om fødested i norske pass der passøkeren er født i nevnte land. Politidirektoratet har per i dag ikke truffet noen beslutning om dette”.

– Lite gjennomtenkt
Til utrop.no sier leder i Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, at vedtaket virker “lite gjennomtenkt”.

– Nå har vi mange nordmenn som opplever at de ikke får fullverdige pass, ut av det blå. Ingen vet ennå helt hvilke konsekvenser det kan få. Det er jo noe av problemet, at dette er så dårlig utredet, og besluttet uten en skikkelig prosess.

Et problem, ifølge Berglund Steen, er særlig hvordan ulike land og deres grensekontroller vil forhold seg til disse nye norske passene.

– Man åpner opp for et ganske uforutsigbart kaos, hvor man både risikerer å skape problemer for mange nordmenn, men også mye ekstraarbeid for mange norske ambassader. 

Foto: Arkiv.
Foto : Youtube screenshot

Vil gi offentlige ansatte trøbbel
Han spår at også folk som jobbe i det offentlige apparatet selv vil kunne få problemer. 

– Vi har mange ansatte i både departement og direktorat og kommuner som plutselig kommer til å ha pass med en påfallende mangel. Dette kommer i tillegg til opplevelsen mange har av å få et “annenrangs” pass – at dette virkelig ikke er noe man forventet etter å ha tilbrakt det meste av livet her, mange siden de var små barn.

Sammen med senteret har han sendt et brev et brev til justisminister Anders Anundsen og politidirektør Reidar Humlegård med sterk kritikk av vedtaket. 

– Nå virker det som om at det skal tas en ny runde på dette. Det er viktig, for denne enringen må tilbakekalles.

Hvem rammes av vedtaket?
Totalt omfatter vedtaket 31 land: 20 land i Afrika, 10 land i Asia, samt ett i Europa:

– Afrika: Burkina Faso, Burundi, Den Demokratiske Republikken Kongo (DRC), Ekvatorial Guinea, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Mali, Nigeria, Republikken Kongo (RC), Sierra Leone, Somalia, Uganda, og Zimbabwe.

– Asia: Afghanistan, Filippinene, India, Irak, Jemen, Myanmar (Burma), Pakistan, Saudi-Arabia, Sri Lanka og Vietnam.

– Europa: Kosovo.