Nedgang i grunnløse asylsøknader

0Shares

– Selv om vi bare snakker om en enkelt måned, har vi sett at antall søkere fra trygge land sunket jevnt og trutt i hele år, sier Utlendingsdirektoratets direktør Trygve G. Nordby.

Han mener det er myndighetenes målrettede arbeid for å begrense tilstrømningen av antatt grunnløse asylsøkere som har gitt resultater.

Foreløpige tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at 1 200 personer søkte om asyl i november, det laveste søkertallet siden mai i år. Andelen såkalt antatt grunnløse asylsøkere har altså sunket til under 10 prosent av søkerne.

– Dette betyr at over 90 prosent av dem som søkte asyl i november har bakgrunn fra land som gjør at UDI må ha en grundigere gjennomgang av asylssøknadene. Når det fortsatt kommer mange asylsøkere og en større andel fordrer mer tidkrevende behandling, øker arbeidsmengden for utlendingsforvaltningen, forklarer Nordby.

Personer med bakgrunn fra Irak var den største søkergruppen i november, fulgt av søkere fra Jugoslavia, begge med 200 asylsøkere. Jugoslavia er også det landet Norge har mottatt flest søkere fra i 2002, med over 2 200 søkere. Dette representerer 14 prosent av asylsøkerne til Norge så langt i år, ifølge UDI.

UDI har behandlet 16 000 asylsaker så langt i år, av disse har 3 000 fått asyl eller opphold på humanitært grunnlag. Over 7 600 personer har fått avslag på sin asylsøknad, mens 3 500 har på bakgrunn av Dublin-avtalen blitt sendt til et annet europeisk land for å få sin sak realitetsbehandlet der.