Flyktninger kommer raskest i jobb i Norge og Sverige

Integreringsstudie viser at Norge og Sverige er best på å få flyktninger i jobb blant de nordiske landene.
Norge og Sverige er best på å få flyktninger i jobb blant de nordiske landene. Det viser en rapport fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR på Oslo Met.
136Shares

NIBR har undersøkt forholdene i de nordiske landene for andre gang, og resultatene viser at det er dødt løp mellom Sverige og Norge, mens Danmark sakker akterut.

Forrige gang forskerne gjennomførte integreringsstudien (for tre år siden) hadde Norge betydelig bedre resultater enn Sverige, men nå har Sverige kommet opp på samme nivå.

Mens Norge og Sverige er tilnærmet like når det gjelder andelen flyktninger som deltar i arbeidslivet, viser studien at flyktningene i Sverige jevnt over har større sannsynlighet for å videreutdanne seg og dermed få bedre jobber og høyere lønn.

Både i Norge, Sverige og Danmark er det betydelige gap mellom menn og kvinners deltakelse i arbeidslivet og nivået på lønn, men gapene blir noe mindre når personene får lengre botid.

Det er også forskjeller mellom landene når det gjelder hvilke integreringstiltak det fokuseres på først.

Studien er gjennomført på oppdrag fra Nordisk ministerråd, og forskerne har i løpet av 11 år fulgt til sammen 280.000 flyktninger i Sverige, Norge og Danmark. Det gjør studien tile en av de mest omfattende undersøkelsene av integrering som er gjort i Norden.

Funnene fra den nye rapporten legges fram av Nordisk Ministerråd og NIBR mandag formiddag.