Kommuner sier de ikke trenger mer tid til å skaffe skoleplass til flyktningbarn

Kommuner mener de ikke trenger mer enn én måned på å få flyktningbarn inn i skolen. Her fra nasjonalt mottakssenter i Råde.
Foto: NRK/ skjermdump
Regjeringen vil endre loven for å gi kommunene mer tid til å skaffe skoleplass til flyktningbarn, men kommuner over hele landet sier det ikke er nødvendig.
17Shares

Utdanningsnytt har vært i kontakt med skolesjefer i 33 norske kommuner, spredt over hele landet. 32 av dem opplyser at de kan gi flyktningbarn et skoletilbud innen en måned.

Ifølge Opplæringsloven har flyktningbarn rett til skoleplass innen fire uker. Regjeringen ønsker en midlertidig endring av loven som utvider fristen til tre måneder. Forslaget skal diskuteres i Stortinget neste uke.

Kommunene Utdanningsnytt har vært i kontakt med, har ikke behov for lovendringen nå, men dersom det plutselig kommer veldig mange, kan ting endre seg.

– Vi trenger ikke tre måneder til dette per nå. Skulle det komme mange på en gang, så vil det ta noe lengere tid å organisere tilbud, dette som følge av tid til rekruttering av lærere, forteller Eli Nerbø i Eidsvoll kommune.