Lav støtte i asylmottak øker faren for utnyttelse

Ukrainske flyktninger må ta opp lån for å klare seg i Norge. Lave satser gjør denne gruppen sårbar for utnyttelse.
NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) er sterkt kritiske til satsene for ukrainske flytkninger i Norge.

I en Facebook-post viser NOAS til at “en voksen på akuttmottak får under 15 kroner dagen som skal dekke klær, transport, telefon, hygieneartikler og andre nødvendigheter”.

NOAS kjenner til flere tilfeller der lave stønader har medvirket til prostitusjon eller svart arbeid, skriver man videre.

– Vi også vært i kontakt med flere ukrainske flyktninger som tar opp forbrukslån for å dekke grunnleggende behov mens de venter i mottak. Flere har oppsøkt Fattighuset for å få nok mat.

Justisministeren sier at asylsøkere ikke skal være lenge på mottak. Men i praksis ser vi barn og voksne blir boende i asylmottak i årevis uten tilstrekkelig støtte til å dekke helt grunnleggende behov.

Tar opp kredittlån

Ukrainske Marina er en av flere flyktninger som har tatt opp forbrukslån for å klare seg i Norge.
For henne er ikke bare problemet lave satser, men hun har ennå ikke fått utbetalt en eneste krone av det hun har krav på, forteller hun til Dagbladet.
UDI beklager at det har vært «utfordringer med å utbetale basisstøtte til beboerne nå i oppstarten», men lover bedring, ifølge regiondirektør Belén Vinuesa Birkenes.
Jeg er opptatt av at det skal være nøkterne, men levelige satser. Dette er snakk om asylsøkere som ikke skal være lenge i mottak, men som skal bosettes i en kommune innen kort tid. Vår hovedprioritet nå er å få bosatt flyktningene så raskt som mulig slik at de kan komme i gang med livene sine, skriver Bergsmål via en pressekontakt.