Barnehagene må forberede seg på å møte traumatiserte flyktninger

Barnehagene må forberede seg på traumatiserte flyktninger, hevder barnehagelærer.
Foto: Xueqi Pang
Mer enn seks millioner mennesker - svært mange av dem barn - har flyktet fra Ukraina siden invasjonen startet. Noen av dem skal begynne i norske barnehager.

– Man må forberede seg på å møte barn og foreldre som er traumatiserte, som har mistet alt og som har kommet til et nytt land, sier barnehagelærer Fredrikke Rørholt Lous til barnehage.no.

Lous har skrevet bacheloroppgave om europeiske innvandrerbarn i norske barnehager, og hvilken betydning barnehagepersonalets refleksjoner rundt kulturelt mangfold kan ha i møte med dem.

Hun sier det er viktig å ta en refleksjonsrunde i personalgruppen på hvordan våre egne holdninger er til denne krisen.

– Flere kan ha kjent på utrygghet med tanke på at det lenge var usikkert om vi i Norge ville bli berørt. Foreldre har for eksempel måttet skrive under på om barna deres kan få jod-tabletter ved en eventuell atomhendelse.

Refleksjoner om kulturmangfold

Lous å se nærmere på hvilken betydning barnehagepersonalets refleksjoner rundt kulturelt mangfold kan ha i møte med europeiske innvandrerbarn.

«Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger» står det i rammeplanen.

– For at barnehagen skal kunne bruke mangfold som en ressurs i arbeidet, må man være bevisst på hvilke holdninger og syn på mangfold som er rådende blant personalet, påpeker Rørholt Lous.