Stortinget gir én milliard kroner til boliger for Ukraina-flyktninger

Husbanken ber kommunene prioritere boliger til å raskt kunne bosette ukrainske flyktninger.
Husbanken ber kommunene prioritere boliger som kan være klare til innflytting umiddelbart, slik at kommunene raskt skal kunne bosette ukrainske flyktninger.
162Shares
Fungerende ekspedisjonssjef for bolig- og bygningsavdelingen i kommunal- og
distriktsdepartementet (KDD), Benedikte Endresen, sier at flere av tiltakene er rettet mot å bistå kommunene i å fremskaffe boligene de trenger.
– Blant annet er det midlertidig åpnet opp for at kommunene kan få tilskudd til å sette i stand tomme boliger for å gjøre dem egnet for utleie, sier Endresen til Nationen.

Vil innføre beredskapshjem

I tillegg vil tilskudd til istandsetting kunne bidra til at en del boliger som i dag står tomme, raskt gjøres egnet for utleie.
– Tilskuddet skal gå til forholdsvis enkle istandsettingstiltak, for eksempel installering av et
enkelt kjøkken eller å sette opp en lettvegg, sier Endresen.

Venter tildelingsbrev

I tillegg til at Husbankens tilskudd til utleieboliger nå styrkes med én milliard kroner, innføres et nytt formål, der staten vil ta en del av kostnaden for istandsetting av tomme boliger som enkelt kan settes i stand, til å ta i bruk som utleieboliger.
Fagdirektør Are Sauren i Husbanken opplyser til Nationen at etter vedtak i Stortinget 5. mai, kan staten nå dekke halve kostnaden til oppussingstiltak.
– Dette gjør at en raskt kan ta i bruk tomme boliger til flyktninger. Husbanken venter nå på tildelingsbrev og de nye forskriftene fra kommunaldepartementet. Så snart vi har det som trengs fra departementet, setter vi i gang, sier Sauren.